Aandoening-consulten

Bij cliënten die voor advies komen bij een aandoening zijn er meerdere afspraken nodig.

Het 1e consult bestaat uit:
- uitleg over de orthomoleculaire behandeling van aandoeningen;
- het bespreken van de vooraf ingevulde en opgestuurde vragenlijst;
- bespreken van huidig medicijngebruik;
- het kort bespreken van de voeding;
- meting met de E.I.S.
- het voorschrijven van de eerste voedingssupplementen en/of life-style aanpassingen.
De duur van dit consult is 2 uur.

Volgende consulten bestaan uit:
- Het bespreken van de voortgang van de aandoening;
- Meting met de E.I.S.
- Bespreken van bloedonderzoek indien nodig. Door huisarts of tijdens het consult bij AlderinaNatuurlijk;
- Het bespreken van de voeding; hieronder vallen ook adviezen voor het aanpassen ervan;
- Het zo nodig voorschrijven van aanvullende voedingssupplementen en eventueel aanpassen van de dosering van de eerder voorgeschreven voedingssupplementen;
- Het eventueel adviseren van behandelingen bij andere zorgverleners als daar aanleiding voor is;
- Bovendien leven er meestal veel vragen. Deze kunnen aan de orde komen.

Vervolgafspraken vinden om de 4 weken plaats. Het aantal behandelingen dat nodig is, is afhankelijk van de klachten, van de respons van het lichaam op de ingenomen supplementen en veranderde voeding.

De kosten van voedingssupplementen, fytotherapeutische middelen etc. zijn niet inbegrepen in de kosten van de behandeling.

Reacties zijn gesloten.