Aandoening-consulten

Bij cliënten die voor advies komen bij een aandoening zijn er veelal meerdere afspraken nodig.

Het startconsult bestaat uit 2 gedeelten:

Het 1e deel bestaat uit:
- uitleg over de orthomoleculaire behandeling van aandoeningen;
- het bespreken van de vooraf ingevulde en opgestuurde vragenlijst;
- bespreken van huidig medicijngebruik;
- bespreken beschikbare eerdere bloeduitslagen;
- het kort bespreken van de voeding;
- meten gewicht;
- meten bloeddruk;
- Meten vaatkwaliteit in vinger;
- meting met de E.I.S.
- Bespreken welke aanvullende bloedonderzoeken ik adviseer, bij voorkeur in samenwerking met de huisarts of specialist.
De duur van dit consult is 2 uur.

Het 2e deel van het startconsult bestaat uit:
- bespreken extra uitgevoerde bloedonderzoeken;
- eventueel vitamine D testen;
- bespreken start orthomoleculaire behandeling.
Dit gedeelte duurt 1 uur.

In het 3e consult bespreken we de voeding en geef ik tips om deze nog gezonder te maken.

In het 4e consult meet ik u opnieuw door met de Es Teck, om veranderingen te gaan zien.

In 5e consult doe ik een meting met de Hunter.

Volgende consulten bestaan uit:
- Het bespreken van de voortgang van de aandoening;
- Regelmatige meting met de E.I.S.;
- aanvullende onderzoeken zoals haarmineraal test (Hair Tissue Mineral Analysis);
- Bespreken van bloedonderzoek indien nodig. Door huisarts of tijdens het consult bij AlderinaNatuurlijk;
- Het bespreken van de voeding; hieronder vallen ook adviezen voor het aanpassen ervan;
- Het zo nodig voorschrijven van aanvullende voedingssupplementen en eventueel aanpassen van de dosering van de eerder voorgeschreven voedingssupplementen;
- Het eventueel adviseren van behandelingen bij andere zorgverleners als daar aanleiding voor is;
- Bovendien leven er meestal veel vragen. Deze kunnen aan de orde komen.

Vervolgafspraken vinden om de 4 weken plaats. Het aantal behandelingen dat nodig is, is afhankelijk van de klachten, van de respons van het lichaam op de ingenomen supplementen en veranderde voeding.
De kosten van voedingssupplementen, fytotherapeutische middelen etc. zijn niet inbegrepen in de kosten van de behandeling.

Voor patienten kan het supplieteadvies niet worden aangepast via de mail. Dat kan tijdens een consult.
Via mail zijn alleen korte vragen mogelijk die met ja/nee zijn te beantwoorden. Als beantwoording meer dan 5 minuten kost, worden hiervoor kosten in rekening gebracht.

Voor het direct inplannen van een afspraak kunt u zelf naar mijn digitale agenda hier.