Aandoening-consulten

Bij cliënten die voor advies komen bij een aandoening zijn er veelal meerdere afspraken nodig.

Het startconsult bestaat uit 2 gedeelten die in 2 afzonderlijke afspraken worden ingepland.

Voor de eerste afspraak wordt 1,5 tot 2 uur ingepland.
Dit bestaat uit:
– uitleg over orthomoleculaire geneeskunde in het algemeen (dus nog niet van de specifieke klacht van de patiënt);
– het bespreken van de vooraf ingevulde en opgestuurde vragenlijst;
– bespreken van huidig medicijngebruik;
– bekijken van eerdere bloeduitslagen, om deze kennis mee te nemen in het nieuwe bloedonderzoek;
– het kort bespreken van de voeding;
– evt meten gewicht, meten bloeddruk, meten vaatkwaliteit in vinger;
– meting met de EsTeck;
– Bespreken welke aanvullende bloedonderzoeken ik adviseer, bij voorkeur in samenwerking met de huisarts of specialist.

De 2e afspraak duurt maximaal 1 uur.
Dit bestaat uit:
– bespreken van de eventueel extra uitgevoerde bloedonderzoeken;
– eventueel vitamine D testen;
– bespreken start orthomoleculaire behandeling.
Dit gedeelte duurt 1 uur.

In het 3e consult bespreken we de voeding en geef ik tips om deze nog gezonder te maken.

In het 4e consult doen we een nieuwe EsTeck-meting, om veranderingen te gaan zien ten opzichte van de eerste meting.

In 5e consult starten we vaak met een meting met de Metapathia Hunter.

Volgende consulten bestaan uit:
– Het bespreken van de voortgang van de aandoening;
– Regelmatige meting met de EsTeck;
– aanvullende onderzoeken zoals haarmineraal test (Hair Tissue Mineral Analysis);
– Bespreken van bloedonderzoek indien nodig. Door huisarts of tijdens het consult bij AlderinaNatuurlijk;
– Het bespreken van de voeding; hieronder vallen ook adviezen voor het aanpassen ervan;
– Het zo nodig voorschrijven van aanvullende voedingssupplementen en eventueel aanpassen van de dosering van de eerder voorgeschreven voedingssupplementen;
– Het eventueel adviseren van behandelingen bij andere zorgverleners als daar aanleiding voor is;
– Bovendien leven er meestal veel vragen. Deze kunnen aan de orde komen.

Vervolgafspraken vinden om de 4 weken plaats. Het aantal behandelingen dat nodig is, is afhankelijk van de klachten, van de respons van het lichaam op de ingenomen supplementen en veranderde voeding.
De kosten van voedingssupplementen, fytotherapeutische middelen etc. zijn niet inbegrepen in de kosten van de behandeling.

Voor patienten kan het suppletie-advies niet worden aangepast via de mail. Dat kan alleen tijdens een consult.
Via mail zijn alleen korte vragen mogelijk die met ja/nee zijn te beantwoorden. Als beantwoording meer dan 5 minuten kost, worden hiervoor kosten in rekening gebracht.

Het is belangrijk om de tijd in de gaten te houden. Bij overschrijding hiervan komt de planning van de volgende patiënten in de knel. Daarom gaan we 10 minuten voor het einde van het consult ons richten op het aanpassen van de suppletie, en voldoen van de betaling van consult en evt suppletie.

Voor het direct inplannen van een afspraak kunt u zelf naar mijn digitale agenda hier.