Praktijkrichtlijnen

Praktijkrichtlijnen

Naam behandelaar:                        Mw. A.H. Dill-Fokkema
Naam praktijk:                                AlderinaNatuurlijk
Adrespraktijk:                                  Sterrenweg 1-A,  2651 HZ  Berkel en Rodenrijs
VBAG-licentienummer:                 2120302
AGB-code:                                         90-046117
RBCZ-code:                                       911908R
CBP-code:                                          m1491678

Door het afspreken van een eerste consult gaat de cliënt akkoord met deze praktijkrichtlijnen.

1. Vertrouwelijkheid van de consulten

 1. De therapeut is gehouden aan de VBAG-beroepscode.
 2. De therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.
 3. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.
 4. Indien de therapeut of de cliënt behoefte heeft aan contact met de huisarts van de cliënt of diens specialist, ouders of collega-therapeuten, dan wordt dit specifiek gevraagd aan de cliënt en dit in een afzonderlijke overeenkomst vastgelegd.

 

2. Afspraken m.b.t. consulten

 1. Vooraf dient de cliënt geïnformeerd te worden over de kosten per consult. De therapie kan opgebouwd zijn uit een aantal consulten.
 2. Tijdens ieder consult wordt steeds in overleg besloten of de therapie een vervolg zal krijgen.
 3. Een intake-consult bestaat uit

3.1.    het verstrekken van persoonsgegevens van de cliënt,
3.2.    het bespreken van de klachten,
3.3.    anamnese (gesprek over de medische voorgeschiedenis),
3.4.    het doen van onderzoek met de E.I.S, evt. bloedonderzoek
3.5.    het bespreken van mogelijke oplossingsrichtingen (voeding, supplementen en/of beweging),
3.6.    het eventueel voorschrijven en bestellen van supplementen
3.7.    het betalen van het consult,
3.8.    en het plannen van een vervolgafspraak.

 1. Een vervolgconsult bestaat uit

4.1.    het bespreken van het verloop van behandeling
4.2.    het doen van onderzoek met de E.I.S, evt. bloedonderzoek
4.3.    het in overleg bepalen van een aanpassing van de supplementen
4.4.    het betalen van het consult
4.5.    en het plannen van een vervolgafspraak.

 1. Een aandoening-consult duurt 1,5 tot 2 uur. De consultduur wordt afgerekend per 15 minuten. Voor het intakeconsult wordt altijd 2 uur gerekend.
 2. Voor consulten die via skype worden gehouden wordt 15 minuten extra gerekend voor extra voorbereiding en verzending van documenten achteraf.
 3. De cliënt wordt verzocht bij verhindering minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen (eventueel door een bericht op het antwoordapparaat, voicemail of telefonisch).
 4. Als er gedurende de periode tussen de consulten vragen c.q. opmerkingen zijn die de client (telefonisch) wenst te bespreken, heeft de therapeut hiervoor een spreekuur.  Ook is er de mogelijkheid het antwoordapparaat in te spreken waarna u zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld. Telefonisch overleg van minder dan 10 minuten is gratis, langer overleg wordt in rekening gebracht.

 

3. Betaling en kosten

 1. De kosten van de consulten zijn afhankelijk van de duur van het consult. Zie hiervoor de internet-site:   http://www.alderinanatuurlijk.nl/contact/tarieven-2019/ . De kosten van de behandeling dienen contant te worden voldaan tijdens het consult. Ook is vooraf of achteraf overboeken mogelijk.
 2. Bij skype-consulten dienen de kosten binnen een week te zijn voldaan.
 3. Vervolgafspraken kunnen alleen plaatsvinden als de betaling van de voorgaande afspraak is voldaan.

 

 1. 4.     Vergoeding van de therapie
 2. De cliënt dient zelf bij zijn/haar ziektekostenverzekeraar te informeren of en welk deel van het consult wordt vergoed. Vergoeding vindt meestal plaats via de aanvullende verzekering.
 3. De client dient de rekening zelf bij diens ziektekostenverzekeraar in te dienen.
 4. Op de nota dienen de volgende nummers vermeld te zijn: VBAG-licentienummer, AGB-code, RBCZ-code en Kvk-inschrijving. Ook moeten de logo’s van de RBCZ en de VBAG op de nota te zijn afgedrukt.
 1. 5.     Bijzondere bepalingen
  1. Verhindering behandelaar

Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan 4 weken niet in staat is zelf de consulten te voeren, kan zij voorstellen een college-therapeut in haar plaats in te schakelen die de consulten overneemt.

In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren dient hij/zij dit schriftelijk aan de therapeut kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de therapeut.

Na beëindiging van de overeenkomst worden de kosten van de consulten in rekening gebracht tot de eerder genoemde datum.

 1. Aansprakelijkheid

De therapeut heeft een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.

Bij geschillen tussen de cliënt en de therapeut kan de cliënt een klacht indienen bij de Klachtencommissie VBAG of de Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Uw behandelaar kan u hierover informeren.

Verder kunt u het klachtenformulier bij de VBAG Ledenadministratie aanvragen: ledenadministratie@VBAG.nl. Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop ‘Klachtencommissie’ is vermeld.