Hunter – meting

De meting met de Hunter is gebaseerd op Quantum Entanglement (= kwantum verstrengeling).

Hiermee onderzoek ik mijn patiënten meestal later in de behandeling, als de eerste stappen zijn gezet op basis van de Es Teck-meting.

Met de Hunter kan ik heel nauwkeurig het lichaam analyseren op afwijkingen. Daarbij kan ik inzoomen van orgaanniveau naar weefselniveau naar celniveau tot DNA aan toe. De Hunter geeft aanwijzingen over afwijkingen in weefsels en cellen, en bovendien inzicht in bloedwaarden.

Met de Hunter kan ik niet alleen analyseren maar ook behandelen.  Dit kan ik direct na het analyseren van de resultaten uitvoeren. Daarnaast kan ik ook de juiste frequenties van stofjes meegeven in de vorm van kleine suikerkorrels die onder de tong oplossen.

Deze meting kan in verkorte vorm deel uitmaken van een herhaalconsult. Voor een uitgebreide startmeting maar ik een afzonderlijke afspraak.