Totaal-Urine-meting

De Totaal-Urine-meting is een urine thuistest voor mannen en vrouwen om te testen op 11 verschillende parameters. Hiermee is deze Totaal-Urine-meting de meest uitgebreide urinetest voor thuisgebruik.

Een verpakking bevat 3 complete testen een kleurenkaart om de uitslag eenvoudig af te lezen en een zeer uitgebreide bijsluiter in het Nederlands.

Urine biedt een goed beeld van wat er zich afspeelt in het lichaam. Urine ondergaat veel veranderingen bij de aanwezigheid van bepaalde aandoeningen of afwijkingen, nog voordat deze zijn aan te tonen via een bloedtest. Urine is een zeer bruikbare indicator bij gezondheid en ziekte en heeft een duidelijke signaalfunctie. De Totaal-Urine-meting kan helpen bij het monitoren van metabolische of systematische aandoeningen.

Bij onderstaande organen of aandoeningen kan urine screening belangrijk zijn:
Werking van de nieren
Diabetes
Schildklier aandoeningen
Bijnieren
Geslachtsorganen
Alvleesklier
Urinewegen / blaas

In de bijsluiter kunt u terug vinden op welke parameters er getest kan worden, wat de normale (negatieve) of afwijkende (positieve) waarden zijn en hoe u deze dient af te lezen. Daar kunt u ook terug vinden wat de mogelijke oorzaak kan zijn van een positief resultaat op een of meerdere parameters.

Hieronder een verkorte opsomming van de 11 parameters waarop u kunt testen:
Ascorbinezuur (Vitamine C)
Glucose (suiker)
Bilirubine
Ketonen
Soortelijk Gewicht
Bloed
pH
Proteïnen (eiwitten)
Urobilinogeen
Nitriet
Leukocyten (witte bloedcellen)

De in de verpakking aanwezige kleurenkaart laat u duidelijk zien wat normale waarden zijn en wat afwijkende waarden zijn. Bij afwijkende waarden dient u contact op te nemen met uw huisarts voor verder overleg. Hij of zij kan u ook uitleggen wat het verband is tussen enkele of meerdere parameters bij afwijkende waardes. Overleg altijd met uw arts voordat u vervolgstappen onderneemt bij afwijkende (positieve) waarden.

De Totaal-Urine-meting wordt ook gebruikt in laboratoria en praktijken waarbij de kleurverandering op de strips wordt afgelezen door een urine analyzer. Vandaar de zeer uitgebreide mogelijkheden van deze test. Voor thuisgebruik is een duidelijke kleurenschaal meegeleverd waarmee er een (semi) kwantitatieve bepaling verricht kan worden. De uitslag loopt dan van negatief (normaal) tot sterk positief (afwijkend).

De prijs van deze Totaal-Urine-Check is 14,95 euro.
Verzendkosten zijn voorlopig gratis.

Mail uw bestelling naar mijn email-adres (AlderinaNatuurlijk.at.gmail.com) en maak het bijbehorende totaalbedrag over op girorekening IBAN: NL65 KNAB 0511 4079 55.