Bloedaandoeningen

Hieronder vallen een aantal ziekten die ik heb ingedeeld onder bloedarmoede en ITP (Idiopatische Trombocytopenische Purpura).

Kijk onder de betreffende pagina voor meer informatie.