‘Op-stel-en-sprong’-consult

Soms doet zich een situatie voor waarbij u snel een advies wilt, in de meeste gevallen nadat u al een arts heeft geraadpleegd die de diagnose heeft gesteld. Te denken valt aan een zenuwontsteking in het gebit, een botbreuk, blaasontsteking, etcetera.
Als dit zich voordoet belt u mij op en geef ik aan wanneer ik tijd beschikbaar heb.
Dit type consult is alleen beschikbaar voor patiënten die in de praktijk bekend zijn.