Over mij

Alderina Dill - Fokkema

Na mijn VWO heb ik HTS-Informatica gestudeerd, waarna ik aan de Technische Universiteit in Eindhoven ben afgestudeerd. Daar heb ik de opleiding Techniek en Maatschappij gedaan.

Ongeveer 3 maanden nadat ik was afgestudeerd werd in december 1998 bij mij de Ziekte van Hodgkin geconstateerd, lymfeklierkanker.
In december 1998 en januari 1999 volgden een aantal vervolgonderzoeken, gevolgd door behandeling.

In die periode viel mijn oog op een artikel in een TV-magazine, waarin over de Orthomoleculair arts/bioloog Valstar werd gesproken.
In 1999 werd ik in het ziekenhuis volgens de normale protocollen behandeld, en heb daarnaast als aanvullende behandeling de orthomoleculaire adviezen van een orthomoleculair arts/bioloog opgevolgd.
Ik kan niet aantonen welke behandeling, de reguliere of de complementaire, mij het meeste goed heeft gedaan.
Wel kan ik zeggen dat ik na de behandelingen geen last van vermoeidheid heb gehad, tot 2013 fulltime heb gewerkt, naast mijn werk van 2001-2003 een 2-jarige dirigentenopleiding heb gevolgd en de vanaf 2009 allerlei opleidingen heb gevolgd om orthomoleculair therapeut te kunnen worden, en vervolgens jaarlijks verder kennis te vergaren. En daar ben ik heel blij mee!

Sinds 2003 ben ik getrouwd met Remco, en wij hebben 3 kinderen: Amarens (2007), Jelmer (2011, in 2017 overleden) en Thobianne (2015).

Op dit moment werk ik naast mijn praktijk ook 3 dagen als statistisch onderzoeker. In mijn praktijk hanteer ik dezelfde aanpak; graag baseer ik mij in mijn adviezen op wetenschappelijk onderzoeken en evidence based kennis.

Mijn visie

Ik werk vanuit een Christelijke visie, vanuit die visie is iedereen in mijn praktijk van harte welkom! Het belangrijkste is om er te zijn voor de mensen die mijn hulp inroepen, de naaste.
Ons lichaam is zo ontzagwekkend gemaakt, daar moeten we verstandig en vol eerbied mee omgaan.
Door het aanvullen van tekorten in het lichaam gecombineerd met verstandige voeding kan het zelfhelend vermogen weer gezondheid terugbrengen.