Mijn Opleidingen

Sinds 1999 ben ik steeds enthousiaster geworden over de mogelijkheden van orthomoleculaire geneeskunde.
Daarom heb ik in 2009 besloten om een opleiding in de orthomoleculaire geneeskunde te gaan volgen.

In 2009 ben ik begonnen aan de opleiding Medische Basiskennis op HBO-niveau.
Deze opleiding bestaat uit 3 onderdelen:
– anatomie: kennis van het lichaam;
– fysiologie: leer van de bewegingen van het lichaam;
– pathologie: ziekteleer.
In juni 2010 heb ik deze opleiding afgerond met het bijbehorende diploma.

Vervolgens heb ik bij de Stichting Orthomoleculaire Educatie de opleiding Orthomoleculaire Voedingsleer en Geneeskunde gevolgd. In juli 2011 heb ik het examen afgelegd. Samen met de scriptie die ik heb geschreven over Melatonine, heb ik daarmee ook deze opleiding met goed gevolg afgerond.

Hierna heb ik mij aangesloten bij de beroepsvereniging Vereniging ter Bevordering van de Alternatieve Geneeswijze, de VBAG.
Dankzij dit lidmaatschap van de VBAG is het bij veel verzekeraars mogelijk om via een aanvullende verzekering een gedeelte van het consult vergoed te krijgen.

In 2012 heb ik o.a. bijscholingen gevolgd over Hart- en Vaatziekten en Zwangerschap en infertiliteit.
In 2013 heb ik de opleiding Orthomoleculaire Voedingsleer gevolgd bij Natura Foundation.
In 2014 heb ik bijscholingen over huidaandoeningen, interpretatie van laboratoriumuitslagen en schildkliercongres door Mary Shomon gevolgd.
Vanaf 2017 ben ik mijn bijscholingen meer aan het richten op enerzijds auto-immuun aandoeningen, en anderzijds op de wondere wereld van vitamine D.

In 2020 heb ik mij ook aangesloten bij de MAatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde, de MBOG. Ook vanuit dit lidmaatschap is bij veel verzekeraars vanuit de aanvullende verzekering een (gedeelteijke) vergoeding mogelijk.

Van 2000-2022 heb ik bij Evenwijs de verkorte opleiding tot Orthomoleculair Natuurgeneeskundig Therapeut gevolgd. Daarmee voldoe ik aan alle recente eisen voor de hedendaagse orthomoleculair therapeut.

In 2021 ben ik gestart met de 3-jarige beroepsopleiding Brain Stimulating Method-de Jong. Dit is een opleiding die nauw verweven is met de top-opleiding voor osteopaten Geintegreerde technieken. Inmiddels heb ik deze in april 2024 ook met goed gevolg afgerond. In deze opleiding kijken we ook naar de periode vóór de geboorte, maken we gebruik van allelei lichamelijke testen (ook vanuit de osteopathie), om zo tot de juiste diagnose te komen. Behandeling vindt daarna plaats met een combinatie van eenvoudige oefeningen, supplementen, en aanvullende adviezen. Iedere keer wordt weer getest in hoeverre het lichaam al weer beter gaat functioneren.

Eerdere opleidingen:
Na mijn VWO heb ik Informatica gestudeerd aan de HTS van Hogeschool Utrecht met daarbij mijn afstudeerjaar aan de University of Hertfordshire in Hatfield, Engeland. Mijn afstudeerscriptie ging over muziekschrift in Braille.
https://www.rnib.org.uk/practical-help/reading/braille-and-moon-tactile-codes/braille-music
Vervolgens heb ik Techniek en Maatschappij aan de Technische Universiteit in Eindhoven gestudeerd.
Van 2000-2021 heb ik als Statistisch onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Den Haag gewerkt.

Naast deze activiteiten zing ik graag (Lucas Passion, en stukken van Bach en Vivaldi in 2019) en ook ben ik af en toe als koordirigent actief. Hiervoor heb ik van 2001-2003 de Meerjarige Dirigenten Opleiding in Utrecht gevolgd. Van 2000 tot 2009 ben ik dirigent geweest van het C-B-Es-koor op het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook heb ik regelmatig gedirigeerd bij het koor Vivace in Pijnacker, en ook bij diensten in het gebouw van de Anglicaanse kerk in Rotterdam.