ITP – Immuun trombocytopenie

ITP staat voor Idiopatische Trombocytopenische Purpura, sinds kort ook immuuntrombocytopenie genoemd (vroeger ook Ziekte van Werlhof genoemd). Deze aandoening wordt regulier behandeld door een hematoloog; het valt binnen de hematologie, bloedziekten. Bij ITP zijn er veel te weinig bloedplaatjes waardoor de stolling sterk wordt verminderd; het is dus een bloedstollingsaandoening.

Kenmerken van ITP
Bij deze aandoening worden meestal wel genoeg bloedplaatjes aangemaakt, maar om één of andere, vaak onbekende, reden worden er te veel afgebroken door milt en lever. Hierdoor daalt het aantal bloedplaatjes van normaal 150-450 (x10^9 per liter) tot onder de 100. En deze waarde kan dalen tot onder de 30 en zelfs tot onder de 5. Het verminderde aantal bloedplaatjes leidt tot een verminderde bloedstolling, met de daarbij behorende risico’s. Andere symptomen kunnen vermoeidheid en hoofdpijn zijn.

De levensduur van een gezond bloedplaatje is 8-10 dagen. Na 10 dagen zijn dus alle bloedplaatjes vernieuwd. Bloedplaatjes worden gevormd in het beenmerg.

Acute en chronische ITP
Er zijn twee vormen van ITP, de acute en de chronische vorm. De acute vorm duurt per definitie korter dan 6 maanden en komt vooral voor bij kinderen tussen de 2 en 8 jaar en is in de meeste gevallen van voorbijgaande aard. Het komt bij jongens even vaak voor als bij meisjes. Vaak gaat het om vooraf gezonde kinderen waarbij plotseling blauwe plekken ontstaan en/of neusbloedingen optreden, na een infectie. Soms gaat de acute vorm over in de chronische vorm. De chronische vorm komt vooral voor bij volwassen. Zoals bij de meeste auto-immuun aandoeningen, treedt het vaker op bij vrouwen dan bij mannen. 30 % van de chronische ITP patiënten heeft reeds een andere auto-immuun aandoening, zoals een schildklieraandoening of reuma.

Bij kinderen is ITP een bekende bijwerking van bepaalde vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma. Sinds december 2020 komt ITP ook steeds vaker in het nieuws als bijwerking na de vaccinaties tegen Corona (COVID-19/SARS-COV-2). Het is mij nog niet duidelijk of deze bijwerking bij vaccinaties van beide fabrikanten speelt, of slechts bij één ervan.

Het aantal personen in Nederland met ITP wordt geschat op ongeveer 2 – 3 op de 100.000 mensen; het is dus een vrij zeldzame ziekte. Bij volwassenen lijden ongeveer 1,5 tot 2 maal meer vrouwen dan mannen aan de ziekte. Bij kinderen is de verhouding ongeveer gelijk. De ziekte komt voor in alle leeftijds- en etnische groepen.

ITP tijdens de zwangerschap
Tijdens de zwangerschap kan (om soms minder duidelijke redenen) het aantal bloedplaatjes ook sterk dalen.
Naast ‘gewone ITP’ kan er ook eventueel sprake zijn van het HELLP-syndroom; dit is een complicatie die soms bij een zwangerschap optreedt. HELLP is een acroniem van Hemolysis Elevated Liver enzymes and Low Platelets (hemolyse, verhoogde leverenzymen, en weinig bloedplaatjes). Dit staat voor een afbraak van rode bloedcellen, een gestoorde leverfunctie èn een tekort aan bloedplaatjes. Het HELLP-syndroom kan optreden vanaf week 22 tot ongeveer 8 dagen na de bevalling.

Het syndroom van Evans
Het Evans syndroom is een combinatie van een auto-immuun hemolytische anemie (AIHA) en ITP. In sommige gevallen hebben patiënten tevens een auto-immuun neutropenie. De oorzaak is in de helft van de gevallen onbekend. Vaak wordt het gezien in relatie met bijvoorbeeld SLE, lymfoproliferatieve afwijkingen of aandoeningen waarbij geen, of te weinig, gammaglobuline wordt aangemaakt. Ook na een allogene stamceltransplantatie wordt het syndroom soms waargenomen.

De aandoening komt zowel bij kinderen als volwassenen voor.
Patiënten reageren vaak minder goed op de standaardbehandeling dan wanneer er alleen sprake is van AIHA of van ITP.

ITP en andere aandoeningen
ITP komt vaak voor in combinatie met andere aandoeningen. Enkele voorbeelden zijn:
– syndroom van Sjögren
– lupus erythematosus (SLE)
– etc.

Reguliere behandeling van ITP
De standaard behandeling volgens de richtlijn bij ITP begint met het toedienen van corticosteroïden. Als dit niet werkt volgt vaak een splenectomie; dit is het operatief verwijderen van de milt. Het grootste gedeelte van de patiënten heeft hier baat bij. Echter, de milt heeft ook een functie in de afweer. Dus zal een patiënt die weer voldoende bloedplaatjes heeft vaker last kunnen krijgen van gevolgen door een verminderde weerstand. Bij de groep die geen effect ziet van de miltverwijdering worden nog andere medicijnen toegepast, met wisselend resultaat.

Orthomoleculaire mogelijkheden bij ITP
Al in de jaren 90 is in Amerika onderzoek gedaan naar ITP.  Een groep van 11 patiënten werd behandeld met (hoge doseringen) vitaminen. Van deze 11 genazen er 8. In  een ander  onderzoek genas van een groep van 8 patiënten iedereen. De resultaten van deze onderzoeken werden aangeboden ter publicatie in het New England Journal of Medicine, maar helaas niet geplaatst omdat het niet dubbelblind was uitgevoerd. Inmiddels ben ik meer onderzoeksresultaten tegengekomen die in een aantal gevallen zorgen voor een aanzienlijke verhoging van het aantal bloedplaatjes. Daarnaast ben ik een aantal ervaringsverhalen tegengekomen, waarbij patiënten met vitaminen hun aantal bloedplaatjes, soms zelfs binnen enkele weken, flink zagen stijgen. Ook specifieke voedingsmiddelen hadden een belangrijk effect.

Het idee achter een orthomoleculaire aanpak bij ITP is dat de bloedplaatjes door de milt worden verwijderd omdat ze wellicht van onvoldoende kwaliteit zijn, dat er iets mee mis is. Dat zou de reden kunnen zijn voor antistoffen om zich aan het oppervlak van de bloedplaatjes te binden. Door nu de bloedplaatjes weer gezond te maken (met o.a. vitaminen en mineralen) zou de milt kunnen stoppen met het te vroeg afbreken van de bloedplaatjes.
Bij de behandeling van ITP baseer ik mij allereerst op bovengenoemde onderzoeken, echter adviseer ik hogere doseringen dan in de onderzoeken van destijds zijn gebruikt, meer volgens de hedendaagse orthomoleculaire geneeskunde. Daarnaast adviseer ik, mede afhankelijk van andere aandoeningen bij de patiënt, aanvullende vitaminen, mineralen en nutriënten die een rol spelen bij bloedaanmaak, immuniteit etc. Daarnaast heeft ook de voeding een belangrijke plaats in het advies.

Waarom weet mijn arts hier niets van?
Tja, dat is een goed vraag. Artsen zijn opgeleid om diagnoses te stellen, en vervolgens (de symptomen bij) aandoeningen te verhelpen m.b.v. vooral medicijnen, opereren etc. Het toepassen van vitaminen, mineralen en andere supplementen maakt daardoor vrijwel nooit  onderdeel uit van de behandeling.
Ik ben geen arts, stel geen diagnoses, maar heb in mijn opleidingen geleerd na te denken over hoe het lichaam opgebouwd is, wat er mis zou kunnen zijn bij een aandoening, volgens welke mechanismen die te beïnvloeden zijn en wat voor stoffen het lichaam nodig heeft om zichzelf te genezen. Daarom wordt deze vorm van geneeskunde in het Engels ook Functional Medicine genoemd.

Splenectomie?
De milt haalt een gedeelte van de afvalstoffen uit het bloed. Daarnaast is hij actief bij de afweer tegen ingekapselde bacteriën zoals pneumokok, meningokok en Hib. Onderzoek heeft aangetoond dat de milt een belangrijke rol zou spelen bij het herstel van bijvoorbeeld een hartaanval. Hij heeft dus zeker zo zijn nut ook al kunt u er zonder.
Mocht u al voor de keuze van een miltverwijdering (splenectomie) staan, dan adviseer ik om met spoed contact met mij op te nemen. Dan kunnen we kijken of er op korte termijn nog een orthomoleculaire behandeling te starten is. Ook in het geval reguliere medicijnen niet aanslaan raad ik u aan een afspraak te maken en deze methode te proberen.

ITP en zwanger (pregnant)?
Ook tijdens de zwangerschap kan het aantal bloedplaatjes dus dalen, en ook dan worden splenectomieën uitgevoerd. Om te trachten dit in de zwangerschap te voorkomen kunt u ook contact opnemen.

Een orthomoleculaire behandeling zal in veel gevallen naast de reguliere medicatie kunnen worden toegepast.  Na enkele weken of maanden is te zien hoe sterk uw lichaam hier op reageert.

Tot nu toe heb ik een beperkt aantal patiënten behandeld. De meeste ITP-patienten die bij mij komen krijgen op dat moment ook medicatie van hun arts. Dat geeft mij tijd om met mijn orthomoleculaire aanpak aan de slag te gaan, terwijl de trombo’s voldoende hoog blijven met medicatie. Op het moment dat de arts met afbouwen van de medicatie wil starten is het lichaam al enige tijd voorzien van extra voedingsstoffen. De ervaringen zijn verschillend. Een enkele maal is de diagnose gedurende mijn traject ook aangepast naar een andere aandoening. Daarom is het verstandig mijn behandeling als ondersteunend te zien naast een behandeling van uw arts/hematoloog.

Afspraak maken
Voor een uitgebreide orthomoleculaire ondersteuning van ITP kunt u dus ook terecht bij AlderinaNatuurlijk.
Voor het direct inplannen van een afspraak kunt u zelf naar mijn digitale agenda hier.

Trefwoorden:
Autoimmuun trombocytopenische purpura (AITP) – ziekte – Werlhof – Evans – syndrome – itp – acute itp – chronische itp – kind – kinderen – Trombopenie -trombocyten – natuurlijke methode- trombocytopenie -Verlaagd aantal bloedplaatjes – verlaagde waarde – hemolytische anemie – hemolitic anemia – idiopatische – genezing – alternatief – complementair – natuurgeneeskunde – hematologie – hematoloog – hematologische – verhogen – alternatieve methode – alternatieve behandeling – arts – ziekenhuis – therapeut – orthomoleculaire – orthomoleculair – preventief – preventie – natuurgeneeskundig – idiopatic thrombocytopenic purpura – bloedplaatjes – purpura – orthomoleculaire geneeskunde – witte bloedplaatjes – orthomoleculaire therapie – teveel bloedplaatjes  – orthomoleculair therapie – orthomoleculair therapeut – weinig bloedplaatjes –hematologie – trombopenie – bloedplaatjes te laag – natuurgeneeskunde – orthomoleculair – orthomoleculaire – te weinig bloedplaatjes – itp idiopathic thrombocytopenic purpura – miltverwijdering – itp purpura – itp blood disease – alderina – natuurlijke genezing – itp behandeling – itp ziekte – ziekte itp – bloed itp – alternatieve geneeswijzen – Evans  -Den Haag – therapeut – Zoetermeer – Berkel en Rodenrijs – Berkel  – alternatieve geneeswijze – autoimmune thrombocytopenic purpura  – thrombocytopenic purpura –voeding – voedingsmiddel – voedingsmiddelen – voedingsleer  immune – thrombocytopenic purpura – acute itp – natuurgeneeskundig – auto immuunziekte – idiopathic thrombocytopenic purpura itp – orthomoleculaire artsen – natuurgeneeskundig therapeut – trombocytopenie – thrombocyten – vitaminen – vitamine – vitamines – Ziekte van Werlhof – Syndroom van Werlhof – TTP – ttp- Auto-immuungemedieerde – petechiën, purpura of ecchymosen door een versterkte bloedingsneiging -auto-immuungenese – Helicobacter pylori – secundaire ITP –  H. pylori – low platelets – orthomolecular  – pregnancy – pregnant – zwangerschap – hulp – vraag – geen.
2 december 2014