Ritalin zonder recept. Is dat koffie of cocaïne?

Ritalin is het medicijn dat aan mensen, en dan vooral kinderen, wordt voorgeschreven voor hun ADHD. Maar wat is Ritalin eigenlijk?

De stofnaam in Ritalin is methylfenidaat. Het stimuleert het centrale zenuwstelsel. Het middel is het meest bekend onder de naam Ritalin,  maar is ook verkrijgbaar als Concerta, Methylfenidaattabletten, Equasim, Tifinidat en Medimetic.
Het wordt gebruikt bij overactieve kinderen (ADHD-kinderen) en bij mensen met narcolepsie (aanvallen van zomaar in slaap vallen). Het wordt ook wel toegepast bij mensen met terminale aandoeningen om de moed erin te houden.

Bij de behandeling van aandachtsstoornis en hyperactiviteit is methylfenidaat effectief gebleken. Het is natuurlijk verleidelijk om kinderen met slechte schoolresultaten ook zulke medicijnen te geven, in de hoop dat hun resultaten zullen verbeteren. Het is echter gebleken dat als kinderen maar lichte verschijnselen van het syndroom vertonen de resultaten niet duidelijk zijn. In de VS steeg het gebruik van methylfenidaat begin jaren 1990 zorgwekkend. Was men zich meer bewust van het bestaan van het syndroom en werd het daarom vaker gediagnosticeerd, of werd het middel te pas en te onpas voorgeschreven? (op Pubmed is van het artikel geen samenvatting aanwezig. Zie hier: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10357639 Wat zegt dat…?).

In de Engelse media is een artikel verschenen over de mogelijke relatie tussen het gebruik van methylfenidaat en depressies op latere leeftijd. Het gaat om resultaten van een al wat ouder onderzoek naar de langetermijneffecten van dit medicijn. Allereerst is er de kans op verslaving: de effecten op het zenuwstelsel zijn vergelijkbaar met die van amfetaminen, zij het dat de stimulerende werking van methylfenidaat niet zo sterk is. Interessant is dat kinderen die Ritalin gebruiken later minder kans hebben op alcoholisme en drugsgebruik. Toch blijft Ritalin een stimulerend middel. De verslaving ontstaat vooral als grote hoeveelheden gebruikt worden waardoor er in één keer flink wat dopamine in de hersenen vrijkomt. Het is niet voor niets dat het medicijn onder de Opiumwet valt en dat er strenge regels zijn rond voorschrijven en gebruik ervan.

Steven de Jong heeft ook een mooi stuk over Ritalin geschreven.
http://www.nrc.nl/stevendejong/2013/03/28/ritalin-zonder-recept-is-dat-koffie-of-cocaine/

Heb je de bijwerkingen ervan wel eens gelezen? Een linkje maken ging niet, dus volgt hier de hele lap tekst:

Zeer vaak (> 10%): slapeloosheid, nervositeit, hoofdpijn. Vaak (1-10%): bovenste luchtweginfectie, anorexia, verminderde eetlust, gewichtsverlies, vertraging van gewichtstoename en lengtegroei tijdens langdurig gebruik bij kinderen, agressie, agitatie, angst, depressie, emotionele labiliteit, abnormaal gedrag, tics, stemmingswisselingen, duizeligheid, dyskinesie, psychomotorische hyperactiviteit, slaperigheid, veranderingen in bloeddruk en hartfrequentie, aritmie, hartkloppingen, tachycardie, hypertensie, maag-darmklachten, droge mond, hoesten, keelpijn, alopecia, uitslag, jeuk, urticaria, artralgie, koorts. Soms (0,1-1%): overgevoeligheidsreacties als angio-oedeem, anafylactische reacties en andere huidafwijkingen, psychotische stoornissen, zelfmoordgedrag, hallucinaties, verergering van bestaande tics en het syndroom van Gilles de la Tourette, tremor, slaapstoornis, wazig zien, pijn op de borst, dyspneu, obstipatie, stijging van leverenzymwaarden, spierpijn, hematurie, hartruis. Zelden (0,01-0,1%): manie, libidostoornis, verwardheid, angina pectoris, verminderde visuele accommodatie, visusstoornis, diplopie, hyperhidrose, gynaecomastie. Zeer zelden (< 0,01%): anemie, leukopenie, trombocytopenie, trombocytopenische purpura, suïcide, apathie, convulsies, choreoathetotische bewegingen, maligne antipsychoticasyndroom, hartstilstand, myocardinfarct, cerebrale arteriitis en/of occlusie, Raynaudfenomeen, hepatische coma, exfoliatieve dermatitis, erythema multiforme, spierkrampen, plotselinge cardiale dood, verhoogde alkalische fosfatase, verhoogde bilirubinewaarde. Verder is gemeld: pancytopenie, gevallen van misbruik en verslaving (vaker bij vormen met directe afgifte), cerebrovasculaire stoornissen (vasculitis, CVA), migraine, mydriasis, bradycardie, extrasystolen. Bij volwassenen kunnen sommige bijwerkingen frequenter optreden en zijn gemeld: bruxisme, paresthesie, droog oog, opvliegers, erectiele disfunctie, asthenie, dorst.

Ergo, als je nog niet ziek was, dan is de kans groot dat je na gebruik van Ritalin een andere aandoening erbij krijgt.

Maak dus heel bewust de keuze tussen Ritalin of een natuurlijke manier om rust in je hoofd te krijgen.
De Orthomoleculaire geneeskunde biedt hiervoor mogelijkheden:
– vermindering hyperactiviteit;
– verbetering concentratievermogen;
– vermindering geïrriteerdheid;
– verbetering van leer- en gedragsproblemen.
Een orthomoleculaire behandeling bestaat uit aanpassingen in de voeding en het innemen van specifieke voedingssupplementen.

Neem contact op voor meer informatie: AlderinaNatuurlijk: 010 – 519 06 87.

Dit bericht is geplaatst in Aandoeningen, Ziekmakers met de tags , . Bookmark de permalink.